Podróże skuterami po Polsce z moją dziewczyną
Naprawa gaźnika skutera

Naprawa gaźnika skutera

 

Naprawa gaźnika skutera elementy gaźnika

Łatwy dostęp do gaźnika w skuterze czy też motocyklu, skłania nawet tych użytkowników skuterów lub motocykli, którzy nie mają dostatecznych kwalifikacji do podjęcia takich czynności jak naprawa gaźnika skutera i regulacji.

Zdarza się, że całkowicie sprawny i prawidłowo działający gaźnik bywa rozregulowywany podczas usuwania przez niedoświadczonego użytkownika drobnej niesprawności zlokalizowanej poza układem zasilania.

Dzieje się to według znanej zasady: „pokręcimy śrubką, może się poprawi”.

Naprawa gaźnika skutera

Niezbyt duża liczba naprawczych warsztatów motocyklowych i dość wysokie ceny usług są często przyczyną niewykonywania w określonym terminie przeglądów i regulacji układu zasilania.

Takie niefrasobliwe podejście do zagadnienia sprawia, że wielu użytkowników eksploatuje swoje skutery i motocykle z rozregulowanymi i brudnymi gaźnikami, niedrożnymi filtrami powietrza lub częściowo zapchanymi filtrami paliwa.

Silniki takich skuterów bądź motocykli ulegają przyspieszonemu zużyciu, emitując do atmosfery nadmierne ilości toksycznych składników spalin.

Każdy nabywca używanego skutera tudzież motocykla przed rozpoczęciem eksploatacji powinien poddać go sprawdzeniu i regulacji w specjalistycznym warsztacie lub, jeżeli potrafi, sam wykonać niezbędne czynności.

W skład takiego przedeksploatacyjnego przeglądu powinny wchodzić m.in. naprawa gaźnika skutera  i jego regulacja.

Nawet osoby, które na swoich jednośladach bezawaryjnie przejechały tysiące kilometrów nie powinny zapominać o sprawdzeniu, czyszczeniu i regulacji układu zasilania.

Czyszczenie i naprawa gaźnika skutera czy motocykla oraz wymianę filtrów należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi danego pojazdu, ale nie rzadziej niż co dwa lata.

Niesprawności gaźnika mogą być związane z wytwarzaniem mieszanki zbyt bogatej, zbyt ubogiej lub całkowitym jej brakiem.

Oczywiście, w takim wypadku silnika nie można uruchomić, gdy gaźnik nie wytwarza mieszanki paliwowo-powietrznej i w takiej sytuacji trzeba się wziąć za naprawa gaźnika skutera.

Na początku polecam sprawdzić, czy w zbiorniku jest paliwo, jeżeli jest to czy kranik jest otwarty.

Współcześnie kraniki są podciśnieniowe, czyli otwierają się pod wpływem wytworzonego podciśnienia w przewodzie podłączonym do kolektora ssącego. Przewód może być odłączony lub uszkodzony.

Czy kranik działa można stwierdzić zdejmując przewód z króćca kolektora i ustami pociągnąć powietrze, kranik powinien się otworzyć i paliwo wypływać.

Naprawa gaźnika skutera

Naprawa gaźnika skutera filtr paliwa

Sprawdzanie można rozpocząć od wykręcenia świecy zapłonowej i stwierdzenia, czy nie jest zalana paliwem.

Jeżeli świeca zapłonowa jest mokra, to prawdopodobnie niesprawność występuje poza układem zasilania.

Może się też zdarzyć, że filtr powietrza lub połączenie filtra z gaźnikiem ulegnie całkowitemu zatkaniu i wówczas świeca zapłonowa również będzie zalewana paliwem, ale paliwo nie będzie mieszać się z powietrzem.

W takim przypadku wystarczy osuszyć świecę zapłonową i odłączyć filtr powietrza od gardzieli gaźnika, a następnie podjąć próbę uruchomienia silnika.

Silnik może być w takim stopniu zalany paliwem, że mimo występowania prawidłowej iskry na świecy zapłonowej nie uruchomi się podczas pierwszej próby.

Kolejne próby uruchomienia silnika należy podejmować przy zamkniętym dopływie paliwa i maksymalnie otwartej przepustnicy powietrza i gazu.

Jeżeli wykręcona świeca zapłonowa jest sucha, to należy odłączyć filtr powietrza i podać pod świecę lub do gardzieli gaźnika ok. 1 cm3 paliwa, a następnie ponowić próbę uruchomienia silnika.

Jeżeli silnik się nie uruchomi, to prawdopodobnie przyczyna niesprawności tkwi poza układem zasilania.

Natomiast natychmiastowe uruchomienie silnika zawęża krąg poszukiwań do układu zasilania.

Trzeba wówczas sprawdzić, czy jest paliwo w zbiorniku, czy dopływa do gaźnika. Jeżeli paliwo jest dostarczane do gaźnika, to nie pozostaje nic innego jak naprawa gaźnika skutera lub motocykla.

Trzeba sprawdzić czy poziom paliwa w komorze pływakowej jest prawidłowy oraz, czy drożne są dysze paliwa i powietrza. Jeżeli, mimo pozytywnych wyników kontroli, silnika nadal nie można uruchomić, należy wymontować i dokładnie oczyścić gaźnik.

Zasilanie silnika mieszanką nadmiernie bogatą w paliwo skutkuje obniżeniem temperatury w komorze spalania i zmniejszeniem mocy silnika. Objawami zasilania silnika mieszanką zbyt bogatą jest częste zalewanie świecy zapłonowej, znacznie zwiększone zużycie paliwa i emisja spalin o czarnej barwie.

Zasilanie silnika mieszanką zbyt ubogą powoduje nadmierny wzrost temperatury w komorze spalania, co może powodować uszkodzenie uszczelniaczy zaworów, zaworów i ich gniazd, zatarcie tłoka w cylindrze lub uszkodzenie tłoka.

Podwyższona temperatura silnika wpływa niekorzystnie na stan wszystkich uszczelnień. Objawami zasilania mieszanką zbyt ubogą są np. sporadyczne „strzały” w gaźnik, przegrzewanie silnika, samozapłon, zacieranie tłoka w cylindrze.

Zbył bogata mieszanka powstaje, jeżeli:

—  zamontowana jest dysza główna paliwa o zbyt dużej przepustowości lub średnica dyszy powiększyła się na skutek czyszczenia jej twardym przedmiotem (drutem); średnica dyszy głównej paliwa może się powiększyć na skutek normalnego zużycia, ale jest to proces powolny;

—  iglica rozpylacza jest zawieszona zbyt wysoko lub zamontowano iglicę zbyt krótką lub o zbyt małej średnicy;

—  nastąpił niekontrolowany wzrost poziomu paliwa na skutek uszkodzenia zaworu iglicowego, zatopienia pływaka lub zacięcia pływaka na osi;

—  poziom paliwa jest zbyt wysoki na skutek nieprawidłowej regulacji;

—  układ rozruchowy, układ wspomagający lub pośredni wytwarza mieszankę zbyt bogatą (zatkany kanał powietrza lub niewłaściwa regulacja);

—  zatkany jest dopływ powietrza lub filtr powietrza jest bardzo zabrudzony;

—  zatankowano niewłaściwe paliwo – o zbyt małym ciężarze gatunkowym;

—  układ rozruchowy nie wyłącza się, przepustnica powietrza nie otwiera się całkowicie lub opada przesłona rozruchowa.

Mieszanka zbyt uboga powstaje, jeżeli:

—  dopływ paliwa do gaźnika jest znacznie ograniczony (zatkany układ odpowietrzania zbiornika, zatkany kranik, filtr paliwa lub przewody);

—  zanieczyszczone są kanały paliwa i dysze w gaźniku;

—  poziom paliwa jest zbyt niski na skutek niewłaściwej regulacji;

—  układ rozruchowy, układ wspomagający lub pośredni wytwarza mieszankę zbyt ubogą (zatkany kanał paliwa lub niewłaściwa regulacja);

—  dysza główna paliwa ma zbyt małą przepustowość;

—  zatankowano niewłaściwe paliwo, o zbyt dużym ciężarze gatunkowym.

Całkowity brak mieszanki paliwowo-powietrznej może wystąpić, jeżeli:

—  nie ma paliwa w zbiorniku;

—  zatkany jest kranik, filtr paliwa lub przewody paliwa;

­—  brak podciśnienia w kranikach podciśnieniowych;

—  zatkany lub zablokowany jest zawór iglicowy w komorze pływakowej gaźnika;

—  zbyt niski jest poziom paliwa w komorze pływakowej;

—  całkowicie zatkany jest filtr powietrza lub kolektor dolotowy.

Pożar gaźnika lub „strzały” w gaźnik

Ta groźna niesprawność może doprowadzić do zapalenia się gaźnika, a jej przyczyny mogą być następujące:

—  zbyt uboga mieszanka wytwarzana przez gaźnik, spala się zbyt długo i powoduje zapłon świeżego ładunku wpadającego do cylindra;

—  wypalony lub nie domykający się zawór ssący;

—  zbyt wczesny zapłon.

Podczas pożaru gaźnika należy natychmiast przerwać dopływ paliwa do gaźnika, czyli zamknąć kranik paliwa, a w motocyklach wyposażonych w kranik podciśnieniowy wyłączyć zapłon.

Ogień należy stłumić natychmiast, zanim nastąpi nadmierne rozgrzanie lub przepalenie zbiornika paliwa. „Strzały” w gaźnik spowodowane wytwarzaniem mieszanki zbyt ubogiej są sygnałem do natychmiastowej regulacji gaźnika.

Praca silnika na bardzo zubożonej mieszance powoduje szkodliwe jego przegrzewanie, które może zakończyć się zatarciem tłoka. Zbyt wczesny zapłon także powoduje wzrost temperatury pracy silnika, a ponadto przyczynia się do nadmiernych obciążeń mechanicznych układu korbowo-tłokowego.

Wypalony lub niedomykający się zawór ssący powoduje znaczny spadek mocy silnika i trudności z rozruchem. Kontynuowanie eksploatacji silnika z taką niesprawnością może powodować dalsze uszkodzenia mechaniczne.

„Strzały w tłumik”

Naprawa gaźnika skutera tłumik„Strzały w tłumik” to typowa niesprawność motocykli eksploatowanych na zbyt bogatej mieszance paliwowo-powietrznej. „Strzelanie” w tłumik może być zjawiskiem normalnym podczas gwałtownego hamowania silnikiem, bowiem następuje wówczas znaczne wzbogacenie mieszanki wskutek zamknięcia przepustnicy przy dużych wartościach podciśnienia w gardzieli gaźnika.

Zbyt bogata mieszanka dostająca się do cylindra nie ulega zapłonowi, lecz przedostaje się do układu wydechowego, gdzie ulega zubożeniu na skutek wymieszania się z powietrzem zawartym w pozostających tam gazach i zostaje zapalona od gorących gazów wylotowych, opuszczających cylinder po następnym cyklu pracy.

Niektóre gaźniki motocyklowe są wyposażone w układy ograniczające wypływ paliwa podczas hamowania silnikiem. Najpopularniejszy jest układ podciśnieniowy z zaworem przeponowym, sterującym pracą układu biegu jałowego.

Jeżeli przy dużej prędkości obrotowej silnika i dużej wartości podciśnienia w gardzieli gaźnika przepustnica zostanie zamknięta, to zawór zamknie kanał biegu jałowego, którym wydostawałaby się mieszanka bogata w paliwo.

Niezbyt gwałtowne hamowanie silnikiem nie powinno jednak skutkować „strzałami” w tłumik, ponieważ w prawidłowo wyregulowanym gaźniku iglica blokuje wypływ paliwa z rozpylacza w chwili całkowitego zamknięcia przepustnicy. Niewielka ilość paliwa intensywnie pobierana z układu biegu jałowego powinna spalać się w cylindrze, powodując miękką pracę silnika. Innymi przyczynami „strzałów” w tłumik może być wypalony zawór wydechowy lub zbyt późny zapłon.

Przyczyną niewłaściwej pracy układu zasilania mogą być: brak dopływu paliwa, zabrudzenie, niewłaściwa regulacja, zużycie gaźnika i „fałszywe” powietrze dostające się do cylindra. Brak dopływu paliwa do gaźnika może być spowodowany niedrożnym układem odpowietrzania, który w skuterach i motocyklach jest umieszczony w korku zbiornika paliwa, w niektórych pojazdach stanowi oddzielny układ odpowiedzialny za wyrównywanie ciśnień między wnętrzem zbiornika paliwa i atmosferą.

Często przyczyną braku dopływu paliwa są niedrożne kanaliki w kraniku paliwa, zatkana siatka filtrująca lub filtr paliwa. Zdarza się to bardzo często w starszych jednośladach, napędzanych silnikami dwusuwowymi zasilanymi mieszanką.

Naprawa gaźnika skutera kranik paliwaDrobiny korozji i zanieczyszczenia dostające się do zbiornika wraz z paliwem w połączeniu z cięższymi frakcjami oleju tworzą pastę, mogącą bardzo skutecznie zatkać siatkę filtrującą, wąski kanalik kranika lub filtr paliwa, a nawet szczelnie wypełnić cały osadnik. Usunięcie takiej pasty jest bardzo trudne i pracochłonne.

Zatkane siatki filtrujące najlepiej wymienić, a kranik dokładnie przepłukać benzyną ekstrakcyjną. Stare, stwardniałe osady zatykające kanaliki kranika paliwa można usunąć jedynie przewiercając je wiertłem o odpowiedniej średnicy.

Dość częstą niesprawnością starych, zużytych gaźników jest nieszczelność zaworu iglicowego, zamykającego dopływ paliwa do komory pływakowej. Niewielka nieszczelność powoduje wzrost poziomu paliwa, który może być zauważalny jedynie podczas postoju motocykla z otwartym kranikiem paliwa.

Paliwo wycieka wówczas przez rozpylacz. Jeżeli gaźnik jest zamocowany skośnie, to paliwo zacznie płynąć kanałem dolotowym do cylindra i może przesiąkać przez pierścienie tłokowe. W silniku dwusuwowym spowoduje to trudności w rozruchu silnika i zalewanie świecy zapłonowej.

W silniku czterosuwowym paliwo przedostające się pod tłok będzie rozcieńczać olej silnikowy – zauważalny będzie wzrost poziomu oleju silnikowego, jego mała gęstość i wyczuwalny charakterystyczny zapach benzyny. Poziome zamocowanie gaźnika może spowodować przepływanie nadmiaru paliwa do filtru powietrza i wyciekanie na zewnątrz.

Duża nieszczelność zaworu iglicowego powoduje wyciekanie paliwa przez rozpylacz do gardzieli i przez kanał odpowietrzający na zewnątrz gaźnika, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Przy tak dużej nieszczelności zaworu iglicowego silnik zostanie zalany paliwem i nie da się uruchomić, a użytkownik danego pojazdu będzie zmuszony do natychmiastowego usunięcia usterki.

Częstą przyczyną trudności z prawidłowym ustawieniem prędkości obrotowej biegu jałowego i z równomierną pracą silnika jest „fałszywe” powietrze, czyli dodatkowa porcja powietrza dostającego się do cylindra inną drogą niż przez filtr powietrza i komorę zmieszania.

„Fałszywe” powietrze najczęściej dociera do cylindra przez zużytą przepustnicę gaźnika, nieszczelny, popękany lub wygięty kołnierz gaźnika, porowaty gumowo-aluminiowy króciec dolotowy, zużytą prowadnicę zaworu dolotowego w silniku czterosuwowym lub nieszczelne smmeringi wału korbowego w silniku dwusuwowym. Przed rozpoczęciem regulacji gaźnika należy usunąć przyczyny zasysania „fałszywego” powietrza.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

One Response to Naprawa gaźnika skutera

  • Ja takie naprawy zawsze bałem się sam robić i oddawałem skuter do specjalisty, który miał program dla serwisu i notował każde moje naprawy i w razie kolejnej usterki łatwiej było zobaczyć czy na popsutą część jest jeszcze gwarancja lub co mogło tym razem się popsuć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Specjalnie dla Ciebie

Wpisz poniżej swoje imię oraz adres email i pobierz ten darmowy poradnik
jak-wyregulować-gaźnik-skutera

Kategorie
Reklama